Збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 «Біологія»  

ISSN 2524-0838 (друковане видання)

ISSN 2706-9133 (онлайн видання)

Рік заснування: 2003

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23952-13792 ПР

Засновник: Херсонський державний університет

Періодичність: 2 рази на рік

Збірник наукових робіт "Природничий альманах (біологічні науки)" включено до Реєстру наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень з біологічних наук (Наказ МОН України 17.03.2020 № 409).

Місія: Природничий альманах є платформою для науковців, студентів та аспірантів, які проводять дослідження в галузі біологічних наук для висвітлення своїх наукових здобутків. Збірник покликаний ознайомити вітчизняну та закордонну наукову спільноту з науковими дослідженнями як фундаментального, так і прикладного значення.

У збірці публікуються матеріали українською, англійською мовами. Анотації – українською та англійською мовами.

Сфера: до Природничого альманаху приймаються статті, які є результатом наукових досліджень у галузі біологічних наук і не публікувались раніше в інших виданнях. У журналі проводиться висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, зоології, фізіології людини і тварин, імунології та мікробіології, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології.

 

Індексування: 

Україніка наукова

Polska Bibliografia Naukowa,

Ulrich's Periodicals Directory,

Electronic Journals Library,

Open Academic Journals Index,

Reseach Bib, 

Index Copernicus

Google Scholar 

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів. Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

Матеріали також можна надсилати на адресу:

Кафедра біології людини та імунології,

Херсонський державний університет,

вул. Університетська, 27, місто Херсон, Україна, 73000

Електронна скринька:  PryrodnychyiAlmanakh@gmail.com

Телефон відповідального секретаря   +380957910593 Орлова-Гудім Катерина Сергіївна