Політика

Редакція журналу підтримує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, задля підтримки принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 «Біологія»  

ISSN 2524-0838 (друковане видання)

ISSN 2706-9133 (онлайн видання)

Рік заснування: 2003

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23952-13792 ПР

Засновник: Херсонський державний університет

Періодичність: 2 рази на рік

 

Збірник наукових робіт "Природничий альманах (біологічні науки)" включено до Реєстру наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень з біологічних наук (Наказ МОН України 17.03.2020 № 409).

 

Місія: Природничий альманах є платформою для науковців, студентів та аспірантів, які проводять дослідження в галузі біологічних наук для висвітлення своїх наукових здобутків. Збірник покликаний ознайомити вітчизняну та закордонну наукову спільноту з науковими дослідженнями як фундаментального, так і прикладного значення.

У збірці публікуються матеріали українською, англійською мовами. Анотації – українською та англійською мовами.

 

Сфера: до Природничого альманаху приймаються статті, які є результатом наукових досліджень у галузі біологічних наук і не публікувались раніше в інших виданнях. У журналі проводиться висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, зоології, фізіології людини і тварин, імунології та мікробіології, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології.

 

Індексування: 

Україніка наукова

Polska Bibliografia Naukowa,

Ulrich's Periodicals Directory,

Electronic Journals Library,

Open Academic Journals Index,

Reseach Bib, 

Index Copernicus

Google Scholar 

 

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів. Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

Матеріали також можна надсилати на адресу:

Кафедра біології людини та імунології,

Херсонський державний університет,

вул. Університетська, 27, місто Херсон, Україна, 73000

Електронна скринька:  PryrodnychyiAlmanakh@gmail.com

Телефон відповідального секретаря   +380957910593 Орлова-Гудім Катерина Сергіївна