Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Політика конфіденційності

Якщо публікація стосується пацієнтів і учасників дослідження: пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яке не мають право порушувати без інформованої згоди. Прізвища, імена, ініціали, назви лікарень не повинні бути опубліковані в письмових описах, фотографіях, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей і пацієнт (родичі, опікун) дає письмову згоду на публікацію. Автори повинні повідомляти цим особам про те, що вищезначені відомості можуть бути доступними через Інтернет, а також у друкованому вигляді після публікації. Згода пацієнта має бути записана і передана до редакції журналу. Журнал вимагає, щоб всі автори отримували письмову згоду пацієнта і доступна для перевірки протягом не менше трьох років.

Рукописи, які містять матеріали дослідження за участю людини, повинні мати заяву про отримання письмової інформованої згоди відповідно до рекомендацій етичних комітетів з питань біомедичних досліджень, Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), директиви Європейського товариства 86/609 стосовно участі людей у медико-біологічних дослідженнях, а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

У випадку рукопису, що містить данні про дослідження на експериментальних тваринах, автори повинні вказати про дотримання вимог положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 2005), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених П`ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013). Використання лабораторних тварин повинні відповідати стандартам, встановленим NIH Управління догляду та використання тварин (керівні принципи OACU ARAC).

Рукопис розглядається з належною повагою до авторів і конфіденційністю рецензентів. Редактори не розголошують інформацію про рукопис (дату отримання, зміст, статус в процесі розгляду, не оголошують сутність критичних зауважень з боку рецензентів, або остаточне рішення про публікацію) іншим особам крім авторів і рецензентів. Тому, рецензенти і члени редакції повинні поважати права, не обговорювати публічно авторів роботи, не привласнювати їх ідеї до моменту публікації рукопису. Рецензенти не мають права робити копії рукописів для своїх файлів.