Збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 «Біологія»  (з 17. 03. 2020)

ISSN 2524-0838 (друковане видання)

ISSN 2706-9133 (онлайн видання)

Рік заснування: 2003

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23952-13792 ПР

Засновник: Херсонський державний університет

Періодичність: 2 рази на рік

Збірник наукових робіт "Природничий альманах (біологічні науки)" включено до Реєстру наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень з біологічних наук (Наказ МОН України 17.03.2020 № 409).

Місія: Природничий альманах є платформою для науковців, студентів та аспірантів, які проводять дослідження в галузі біологічних наук для висвітлення своїх наукових здобутків. Збірник покликаний ознайомити вітчизняну та закордонну наукову спільноту з науковими дослідженнями як фундаментального, так і прикладного значення.

У збірці публікуються матеріали українською, англійською мовами. Анотації – українською та англійською мовами.

Сфера: до Природничого альманаху приймаються статті, які є результатом наукових досліджень у галузі біологічних наук і не публікувались раніше в інших виданнях. У журналі проводиться висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, зоології, фізіології людини і тварин, імунології та мікробіології, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології.

Індексування: 

Україніка наукова

Polska Bibliografia Naukowa,

Ulrich's Periodicals Directory,

Electronic Journals Library,

Open Academic Journals Index,

Reseach Bib, 

Index Copernicus

Головний редактор: 

Зав’ялов Володимир Петрович  

Заступники головного редактора:

Гасюк Олена Миколаївна

Бесчасний Сергій Павлович

Херсонський державний університет, Україна

Адреса редакції: вул. Університетська, 27, місто Херсон, Україна, 73000

 PryrodnychyiAlmanakh@gmail.com

Телефон відповідального секретаря  +380957910593, Орлова-Гудім Катерина Сергіївна

Члени редакційної колегії:

Босенко Анатолій Іванович, к.б.н., професор (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна);

Головченко Ігор Валентинович, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Карпець Юрій Вікторович, д.б.н., професор (Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна);

Ковальчук Лариса Євгенівна, д.м.н., професор (Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна);

Коробейнікова Леся Григорівна, д.б.н., доцент (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна);

Мойсієнко Іван Іванович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Сараненко Інна Іванівна, к.б.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Ткаченко Галина Михайлівна, габілітований доктор, професор (Поморська академія, Слупск, Польща);

Уваєва Олена Іванівна, д.б.н., доцент (Житомирський державний університет імені І.Франка, Житомир, Україна);

Чернозуб Андрій Анатолійович, д.б.н., професор (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна);

Чмієловська-Бар Ягна, доктор, асистент професора (Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща);

Шкуропат Анастасія Вікторівна, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Янчій Роман Іванович, д.б.н., професор (Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Київ, Україна).