Поточний номер

№ 26 (2019)
Опубліковано: 2019-08-23

Статті

Переглянути всі випуски

Природничий альманах. Серія: біологічні науки

ISSN 2524-0838

Рік заснування: 2003

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8186 від 05.12.2003

Збірник наукових робіт «Природничий альманах» (біологічні науки) включено до переліку наукових фахових видань ВАК України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень з біологічних наук (Рішення Атестаційної колегії МОН від 24.10.2017 № 1413.

Місія: Природничий альманах є платформою для науковців, студентів та аспірантів, які проводять дослідження в галузі біологічних наук для висвітлення своїх наукових здобутків. Збірник покликаний ознайомити вітчизняну та закордонну наукову спільноту з науковими дослідженнями як фундаментального, так і прикладного значення.

У збірці публікуються матеріали українською, англійською або російською мовою. Анотації – українською та англійською мовами.

Сфера: до Природничого альманаху приймаються статті, які є результатом наукових досліджень у галузі біологічних наук і не публікувались раніше в інших виданнях. У журналі проводиться висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, зоології, фізіології людини і тварин, імунології та мікробіології, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології.

Індексування: опубліковані статті індексуються системами «Україніка наукова», 

«Ulrich's Periodicals Directory», «Google Scholar».

Головний редактор: 

Зав’ялов Володимир Петрович  

Херсонський державний університет, Україна