Природничий альманах


 

Серія: біологічні науки

 

Рік заснування:

2003

Проблематика:

висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, ентомології, фізіології людини і тварин, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 8186 від 05.12.2003

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова № 1-05/2 від 23.02.2011

Галузь науки:

біологічні науки

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

Українська, російська

Засновник:

Херсонський державний університет

Головний редактор:

Зав’ялов Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор

Відповідальний секретар:

Гасюк Олена Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент

Члени редколегії:

Бойко Михайло Федосійович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Волох Анатолій Михайлович, д.б.н., професор (Таврійська державна аграрно-технічна академія, Мелітополь, Україна);

Коробейніков Георгій Валерійович, д.б.н., професор (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна);

Макарчук Микола Юхимович, д.б.н., професора (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна);

Мойсієнко Іван Іванович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Радченко Олександр Григорович, д.б.н., профессор (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна);

Рожков Ігор Миколайович, д.б.н., професор (Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна);

Сидорович Марина Михайлівна, д.п.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Ткаченко Галина Михайлівна, к.б.н., Phd (Поморська академія, Слупск, Польша);

Ходосовцев Олександр Євгенович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);

Шандра Олексій Антонович, д.м.н., професор (Одеський державний медичний університет, Одеса, Україна);

Янчій Роман Іванович, д.б.н., професор (Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Київ, Україна).

Адреса редакції:

Херсонський державний університет
Кафедра біології людини та імунології
вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000
E-mail: hdu.priroda.ua