КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ТІЛА І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ АНАЕРОБНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРХНІХ І НИЖНІХ КІНЦІВОК У ЕЛІТНИХ БОРЦІВ

10.32999/ksu2524-0838/2022-33-3

  • К.В. Луданов
  • Г.В. Коробейніков
  • Д.Р. Луданов
  • Л.Г. Коробейнікова
Ключові слова: греко-римська боротьба, біоімпеданс, велоергометр, анаеробна потужність, елітні спортсмени

Анотація

Поряд із традиційно досліджуваними проблемами фізичної, технічної, тактичної та інших видів підготовки актуальною є проблема вивчення компонентного складу тіла спортсменів у передзмагальному мезоциклі підготовчого періоду для оцінки можливостей корекції маси тіла. за рахунок жирової тканини, а також визначення співвідношення між анаеробними показниками характеристик верхніх і нижніх кінцівок. Це свідчить про необхідність дослідження та вивчення даної проблеми. Для визначення компонентного складу тіла та зв’язку між анаеробними характеристиками верхніх і нижніх кінцівок у елітних борців використовували аналізатор маси тіла Tanita (TANITA MC-780MA P Corporation, Японія) та велоергометр Concept2 BikeErg + модифікація для верхніх поясних кінцівок. Статистичну обробку проводили за допомогою пакету програм STATISTICA 8.0. та за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel 2019. У результаті аналізу можна відзначити наступне, всі досліджувані за 2 тижні до передбачуваного старту на важливих змаганнях були з робочою вагою, що перевищувала змагальну на 1,5-6,3 кг, а серед тих спортсменів, які планували виїхати на змагання, різниця становила 1,5-3,2 кг, що свідчить про контроль ваги спортсменами. На велоергометрі всі вагові категорії також показали високі показники, як і в попередній перевірці на велоергометрі, однак спортсмени нижчих вагових категорій показали кращі результати, ніж борці більш важких вагових категорій. У цьому дослідженні вивчався взаємозв’язок між анаеробними показниками та складом тіла елітних чоловіків-борців. Наше дослідження показало, що зміни в піковій потужності в першу чергу пов’язані з нежировою масою у молодших борців. Однак не було виявлено суттєвої кореляції між анаеробними параметрами та % жиру в організмі.  Висновок. У результаті дослідження встановлено, що показники компонентної будови тіла у досліджуваних були різними, але здебільшого відповідали нормі за оціночними шкалами Таніта. Виявлено, що борці нижчих вагових категорій мають вищу працездатність верхніх кінцівок, ніж борці вищих вагових категорій на велоергометрі. У той же час наше дослідження не виявило прямої залежності між відсотком скелетної мускулатури та потужністю у досліджуваних спортсменів.

Посилання

Korobeynikov G., Imas Y., Korobeynikova L., Ludanov K., Shatskykh V., Tolkunova I., Grigorenko A., & Mishchenko V. Body Composition and Heart Rhythm Variability in Elite Wrestlers. Sport Mont, 2021. 19 (S2), 147-151. doi: 10.26773/smj.210925.
Нелюбин B.B., Миндиашвили Д.Г., Мищенко Н.М. Мастера большого ковра, М.:1993. 414 с.
Официальный сайт Федерации Сумо. URL:http://www.mossumo.ru/os_prav.php (Дата обращения: 01.12.2022).
Луданов К.В., Луданов Д.Р. Психофізіологічний контроль елітних борців до змагань. ІV Всеукраїнська наукова електронна конференція «Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності», 29 жовтня 2021 року, м.Київ. 2021. Режим доступу до ресурсу:https://uni sport.edu.ua/sites/default/files/konferencya/zbirnyk_iv_vseukrayinskoyi_naukovoyi_elektronnoyi_konferenciyi_-_2021r.pdf#page=37.
Horswill C.A. Applied physiology of amateur wrestling. Sports Med, 1992. 14 (2),114-143. doi:10.2165/00007256-199214020-00004
Lansky R.C. Wrestling and Olympic-style lifts:in-season maintenance of power and anaerobic endurance. Strenght Conditioning Journal, 1999. 21, 21-27 c.
Германов Г.Н., Филимонова С.И., Сабирова И.А. Методологические подходы в управлении подготовкой юных и квалифицированных спортсменов: научно-теоретический анализ. Научно-теоретический журнал «Ученые записки», 2014. № 8 (114), 48-56 c.
Русакова Д.С., Щербакова М.Ю., Гаппарова К.М., Зайнудинов З.М., Ткачев С.И., Сахаровская В.Г. Современные методы оценки состава тела. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2012. № 8, 71-81 c.
Зебзаев В.В. Информационные технологии в управлении тренировочным процессом высококвалифицированных единоборцев. Теория и практика физической культуры, 2009. № 2, 25 – 26 c.
Бакелев З. Керимов Н. Методика и критерии оценки физической работоспособности в спортивной борьбе. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2012. № 1, 3 –7 c.
Велоэргометр Concept2 BikeErg + модификация для верхнего пояса конечностей. URL: https://ndi-sport.com.ua/veloerhometr-concept2-bikeerg-ssha-modyfikatsiya-dlya-verkhn%CA%B9oho-poyasu-kintsivok/ (Дата обращения: 01.12.2022).
Cheng M. F., Chen Y. Y., Jang T. R., Lin W. L., Chen J., & Hsieh K. C. Total body composition estimated by standing-posture 8-electrode bioelectrical impedance analysis in male wrestlers. Biology of sport, 2016. 33 (4), 399–405. https://doi: 10.5604/20831862.1224097
Papassotiriou I., Nifli A. P. Assessing performance in pre-season wrestling athletes using biomarkers. Biochemia medica, 2018. 28 (2), 020706. https://doi: 10.11613/BM.2018.020706
Магазин tanita-ua.com – официальный дилер весов Tanita. URL:https://tanita-ua.com/page/info_text_1 (Дата обращения: 01.12.2022).
Vardar S. A., Tezel S., Oztürk L., & Kaya O. The Relationship Between Body Composition and Anaerobic Performance of Elite Young Wrestlers. Journal of sports science & medicine, 2007. 6 (CSSI-2), 34–38.
Korobeynikov G., Korobeynikova L., Baić M., & Ludanov K. In Body composition and heart rhythm variability in wrestlers. XVI International Scientific and Methodological Conference «Physical Education in the Context of Modern Education», 2021. (pp. 17–18). Kiev; NAU.
Опубліковано
2022-12-25
Сторінки
21-28
Номер
Розділ
Статті