ПОШИРЕННЯ HYPHANTRIA CUNEA DRURY У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

10.32999/ksu2524-0838/2022-33-1

  • У.В. Гузік
  • М.З. Прокоп’як
  • Г.М. Голіней
  • М. А. Крижановська
Ключові слова: Американський білий метелик, карантинні організми, фітосанітарний стан, поширення шкідника, засоби боротьби із шкідником

Анотація

Систематизовано і узагальнено результати моніторингу поширення американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury, 1773) у Тернопільській області й в Україні загалом за 2018–2021 рр. Цього небезпечного шкідника із класу Комахи відносять до організмів, які є карантинними. У період 2016–2021 років на території України H. cunea було заселено 22 області (791 карантинна зона станом на 1.01.2022 р.). Впродовж останніх років швидкість поширення Hyphantria cunea знизилась. Слід зазначити, що залишається стабільним приріст нових площ розселення американського білого метелика, хоча в початкових місцях максимального ураження спостерігаться позитивна динаміка зниження його чисельності. Відзначено, що у Тернопільській області кожного року площа заселення Hyphantria cunea збільшувалася приблизно на 50 га (згідно даних за 2018–2021 рр.). Середньорічні температурні показники у Тернопільській області, очевидно, сприяли адаптації й поширенню американського білого метелика всією областю у 2018–2021 рр. Згідно спостереження за АБМ на присадибній ділянці у с. Джуринська Слобідка (Чортківський район, Тернопільська область) у 2020–2022 рр., було встановлено, що погодні умови 2022 р. були несприятливими для його розвитку і розселення. У Тернопільській області є значна кількість зелених насаджень, садів, лісництв, де ростуть рослини-живителі Hyphantria cunea, а також наявні фермерські угіддя, які займаються вирощуванням і заготівлею фруктів і ягід, що, очевидно, сприяє подальшому розселенню АБМ на території області. У результаті опитування мешканців Білобожницької ОТГ (Тернопільська обл.) щодо обізнаності про наявність і шкодочинність американського білого метелика встановлено, що 83 % не знають про існування шкідника. Нами проведено інформування населення цієї громади щодо його шкідливості і необхідності обмеження його розселення.

Посилання

Американський білий метелик – «універсальний» карантинний шкідник плодових, декоративних і лісових культур [цитовано 24 лист. 2022]. Доступно на: https://dpss.gov.ua/news/amerikanskij-bilij-metelik-universalnij-karantinnij-shkidnik-plodovih-dekorativnih-i-lisovih-kultur?v=5eceb73f22d70.
Американський білий метелик 'Hyphantria cunea' [цитовано 28 лист. 2.22]. Доступно на: https://www.biochemtech.com.ua/amerikanskiy-biliy-metelik-hyphantria-cunea/.
Доля ММ, Кордулян РО. Періодичність масового розмноження шкідливих карантинних видів комах і прогноз їх поширення в Україні. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015;6 [цитовано 24 лист. 2022]. Доступно на: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd201565.
Кривошеєв СП. Фотоперіодична індукція лялечок американського білого метелика. Сучасні проблеми захисту рослин : тези доповідей конференції молодих вчених. Київ;2005;26–27.
Мовчан ОМ, Устинов ІД, Марков ІЛ та ін. Карантинні шкідливі організми. К. : Світ;2000. 100 с.
Нові вогнища карантинного організму Американський білий метелик. [цитовано 14 січн. 2022]. Доступно на: https://dpss-te.gov.ua/golovni-novini/novi-vognishcha-karantinnogo-organizmu-amerikanskii-bilii-metelik.
Окрушко СЄ. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин. Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць ВНАУ. 2015;2:126–134.
Омелюта ВП, Кривошеєв СП. Географічне поширення американського білого метелика і фактори, що його обумовлюють. VI з’їзд Українського ентомологічного товариства : тези доповідей. Біла Церква, 2003:85–6.
Покозій ЙТ, Писаренко ВМ, Довгань СВ та ін. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник. К. : Аграрна освіта;2010. 223 с.
Прокоп’як МЗ, Пальцан НМ. Поширення карантинних організмів з класу Insecta територією Тернопільської області (2016–2020 рр.). Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах–2021», 12 березня 2021 р., с. Крути, Чернігівська обл.). Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва ВМ;2021. 172 с.
Станкевич СВ, Забродіна ІВ. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : навч. посібник. Х.: ФОП Бровін ОВ;2016. 216 с.
Ярошенко ЛН. Аналіз фітосанітарного ризику пасльону триквіткового (Solanum triflorum Nutt.) для території України. Науковий вісник НЛТУ України. 2013;23,8:116–20.
Oliver AD. A behavioral study of the races of the fall webworm, H. cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in Louisiana. Annals of the Entomological Society of America. 1964;57:192–94.
Schowalter TD, Ring DR. Biology and Management of the Fall Webworm, Hyphantria cunea (Lepidoptera: Erebidae). Journal of Integrated Pest Management. 2017;8,1. DOI: 10.1093/jipm/pmw019.
Sourakov A, Paris T. Fall Webworm, Hyphantria cunea (Drury) (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae: Arctiinae). [цитовано 24 груд. 2022]. Доступно на: https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/IN/IN87800.pdf
Tuncer C. Studies on the biology of the fall webworm (Hyphantria cunea Drury, Lepidoptera: Arctiidae) in Samsun region and especially influences of some food plants on this pest. Ankara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences. Ankara;1992 (PhDThesis). 149 p.
Опубліковано
2022-12-25
Сторінки
5-14
Номер
Розділ
Статті