Політика відкритого доступу

Редакція журналу підтримує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, задля підтримки принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.