НЕСПЕЦИФІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ ЗА ВПЛИВУ ЗМІНИ ВЕЛИЧИНИ УГРУПУВАННЯ

  • Ю. В. Осадча
Ключові слова: імуногематологічні індекси, кури, стрес, неспецифічна реактивність, ендогенна інтоксикація

Анотація

Параметри величини угрупування курей-несучок промислового стада в клітках не передбачені діючими вітчизняними нормами, а за рекомендаціями розробника кросу мають становити не менше 7 гол., однак на практиці досягають 100 гол., тому потребують уточнення під час використання 12-ярусних кліткових батарей класичних конструкцій. Метою роботи було дослідження неспецифічної реактивності організму курей за впливу величини угрупування з однаковою щільності посадки несучок в клітках-аналогах за конструкцією. Для цього в умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць сформували 4 групи курей, кожну з яких утримували в окремому пташнику-аналогу за площею та устаткуванням, обладнаному 12-ярусними клітковими батареями, розмір кліток в яких різнився. Величина угрупування курей у кожній клітці 1-ї групи складала 93 гол., 2-ї – 52 гол., 3-ї – 17 гол. та 4-ї – 9 гол. У віці 52 тижні у курей кожної групи відібрали по 30 зразків крові та визначили гемограму. На основі гемограми розраховували інтегральні імуногематологічні індекси. Виявлено, що за зменшення величини угрупування курей спостерігається підвищення індексів зсуву лейкоцитів, співвідношення гетерофілів і лімфоцитів, імунореактивності, співвідношення гетерофілів і моноцитів, співвідношення лімфоцитів і моноцитів, співвідношення лімфоцитів і ШОЕ та співвідношення лімфоцитів і еозинофілів. Це вказує на зсув лейкоцитарної формули вліво, перевагу неспецифічних захисних клітин, що відбувається внаслідок функціонального підвищення проліферативної активності кісткового мозку і виражається у збільшені кількості гетерофілів, підвищенні їх активності у мікрофагально-макрофагальній системі імунної відповіді та свідчить про наявність в організмі курей високого рівня ендогенної інтоксикації і порушення імунологічної реактивності, а також може інформувати проаутоімунний характер патологічного процесу. Водночас виявлено зниження індексів лімфоцитарно-гранулоцитарного, загального та лімфоцитарного, що підтверджує зсув лейкоцитарної формули вліво та свідчить про домінування активації клітинної ланки системи імунітету, вказує на активну адаптивну реакцію білої крові. Одночасне підвищення індексу зсуву лейкоцитів та зниження лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу свідчить про розвиток ендогенної інтоксикації у курей та порушення у них імунологічної реактивності внаслідок автоінтоксикації організму під час деструкції власних клітин.

Посилання

1. Беляева ЕЮ, Бусловская ЛК. Адаптивные реакции и биохимические показатели крови кур в различных условиях освещения. Научный вестник, серия Естественные науки. 2012; 21(140): 143–148.
2. Бродяк І, Сибірна Н. Морфофункціональні дослідження лейкоцитів периферійної крові за умов експериментального цукрового діабету у щурів Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2006; 42: 117–127.
3. Дерхо МА, Самойлова ЕС. Интегральные индексы интоксикации как критерий оценки уровня эндогенной интоксикации при бабезиозе. Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2011; 207: 170‒177.
4. Зубченко СО, Акімова ВМ, Лаповець ЛЄ. Виявлення донозологічних порушень на підставі змін інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з латентною стадією хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції. Вісник проблем біології і медицини. 2014; 4, 1(113): 125–128.
5. Крыжановский ГН, Магаева СВ, Макаров СВ. Нейроиммунопатология. М.: Медицина, 1997. 282 с.
6. Левандовський РА. Клітинна та імунологічна реактивність організму у пацієнтів після резекції верхньої та нижньої щелеп для видалення злоякісних пухлин. Клінічна та експериментальна патологія. 2014; XII, 2 (48): 83–87.
7. Леткин АИ. Лейкоцитарные показатели крови кур-несушек с синдромом неспецифического стресса. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020; 2 (184): 102–108.
8. Мазур ОА, Оленович ОА, Плаксивий АГ, Калуцький ІВ, Яковець КІ, Богач ВА. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу. Буковинський медичний вісник. 2017; 21, 1 (81): 76–80.
9. Матолич УД. Діагностичне значення гематологічних індексів при флегмонах щелепнолицевої ділянки та шиї. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2016; 1 (53): 108–110.
10. Міфтахутдінов АВ. Експериментальні підходи до діагностики стресу у птиці (огляд). Сільськогосподарська біологія. 2014; 2: 20–30. DOI:10.15389/agrobiology.2014.2.20eng
11. Мустафина ЖГ, Крамаренко ЮС, Кобцева ВЮ. Интегральные гематологические показатели в оценке иммунологической реактивности организма у больных с офтальмопатологией. Клиническая лабораторная диагностика. 1999; 5: 47–48.
12. Островська ЛЙ, Мошель ТМ, Іваницький ІО. Аналіз показників гемограм у пацієнтів із запальними і запально-дистрофічними змінами тканин пародонта. Вісник проблем біології і медицини. 2016; 1 (126): 360–363.
13. Радзиховський МЛ, Горальський ЛП, Борисевич БВ, Дишкант О.В. Інтегральні індекси інтоксикації собак за корона вірусного ентериту. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018; 2: 13–19. DOI:10.33245/2310-4902-2018-144-2-13-19
14. Разнатовська ЄН. Інтегральні показники ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легенів. Актуальні проблеми фармацевтичної та медичної науки та практики. 2012; 2 (9): 119–120.
15. Рекалова ОМ, Панасюкова ОР, Коваль НГ. Застосування лейкоцитарних індексів при імунологічній оцінці активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Астма та алергія. 2017; 1: 27–33.
16. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М.: Медгиз, 1969. 254 с.
17. Сипливий ВА, Кон ЄВ, Євтушенко ДВ. Використання лейкоцитарних індексів для прогнозування результату перитоніту. Клінічна хірургія. 2009; 9: 21–26.
18. Ткаченко ЕА, Дерхо МА. Лейкоцитарные показатели при экспериментальной интоксикации кадмием у мышей. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014; 3: 81–83.
19. Федоров БМ. Стресс и система кровообращения. М.: Медицина, 1990. 318 с.
20. Хабиров ТШ. Уровень реактивного ответа нейтрофилов как показатель степени тяжести эндогенной интоксикации при абдоминальном сепсисе. Труди ІХ конгресу СФУЛТ: Луганськ, 2002. 223 с.
21. Шабалов НП, Иванов ДО, Шабалова НН. Гетерогенность системного воспалительного ответа при неонатальном сепсисе. Медицинский академический журнал. 2001; 1(3): 81– 90.
22. Яблучанский НИ. Индекс лейкоцитарного сдвига как маркер реактивности организма при остром воспалении. Лабораторное дело. 1983; 1: 60–61.
23. Abrahamsson P, Tauson R. Effects of group size on performance,health and birds’ use of facilities in furnished cages for laying hens. Acta Agriculturae Scandinavica – Section A: Animal Science. 1997; 47: 254–260. DOI:10.1080/09064709709362394
24. Appleby MC. The Edinburgh modified cage: effects of group size andspace allowance on brown laying hens. Journal of Applied Poultry Research. 1998; 7: 152–161. DOI:10.1093/japr/7.2.152
25. Appleby MC. Modification of laying hen cages to improve behavior. Poultry Science. 1998; 77: 1828–1832. DOI:10.1093/ps/77.12.1828
26. Appleby MC, Walker AW, Nicol CJ, Lindberg AC, Freire R, Hughes BO, Elson HA. Development of furnished cages for laying hens. British Poultry Science. 2002; 43: 489–500. DOI:10.1080/0007166022000004390
27. Bas Rodenburg T, Koene P. The impact of group size on damaging behaviours, aggression, fear and stress in farm animals. Applied Animal Behaviour Science. 2007; 103(3–4): 205–214. DOI:10.1016/j.applanim.2006.05.024
28. Croney CC, Newberry RC. Group size and cognitive processes. Applied Animal Behaviour Science. 2007; 103(3–4): 215–228. DOI:10.1016/j.applanim.2006.05.023
29. Estevez I, Andersen I-L, Nævdal E. Group size, density and social dynamics in farm animals. Applied Animal Behaviour Science. 2007; 103(3–4): 185–204. DOI:10.1016/j.applanim.2006.05.025
30. Gao SQ, Huang LD, Dai RJ, Chen DD, Hu WJ, Shan YF. Neutrophil-lymphocyte ratio: a controversial marker in predicting Crohn's disease severity. Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015; 8(11): 14779–14785.
31. Guide to the content of the final hybrid Hy-Line W-36, 2019. 32 p. URL: https://www.hyline.com/userdocs/pages/36_COM_RUS.pdf
32. Guo YY, Song ZG, Jiao HC, Song QQ, Lin H. The effect of group size and stocking density on the welfare and performance of hens housed in furnished cages during summer. Animal Welfare. 2012; 21: 41–49. DOI:10.7120/096272812799129501
33. Gupta SK, Behera K, Pradhan CR, Acharya AP, Sethy K, Behera D, Lone1 SA, Shinde KP. Influence of stocking density on the performance, carcass characteristics, hemato-biochemical indices of Vanaraja chickens. Indian Journal of Animal Research. 2017; 51(5): 939–943. DOI:10.18805/ijar.10989
34. Heidt T, Sager HB, Courties G, Dutta P, Iwamoto Y, Zaltsman A, von Zur Muhlen C, Bode C, Fricchione GL, Denninger J, Lin CP, Vinegoni C, Libby P, Swirski FK, Weissleder R, Nahrendorf M. Chronic variable stress activates hematopoietic stem cells. Nature medicine. 2014; 20(7): 754–758. DOI:10.1038/nm.3589
35. Hetland H, Moe RO, Tauson R, Lervik S, Svihus B. Effect of includingwhole oats into pellets on performance and plumage condition in laying henshoused in conventional and furnished cages. Acta Agriculturae Scandinavica – Section A: Animal Science. 2004; 54: 206–212. DOI:10.1080/09064700410010026
36. Kang HK, Park SB, Kim HS, Kim CH. Effects of stock density on the laying performance, blood parameter, corticosterone, litter quality, gas emission and bone mineral density of laying hens in floor pens. Poultry Science. 2016; 95: 2764–2770. DOI:10.3382/ps/pew264.
37. Keeling LJ, Estevez I, Newberry RC, Correia MG. Production-relatedtraits of layers reared in different sized flocks: The concept of problematicintermediate group sizes. Poultry Science. 2003; 82: 1393–1396. DOI:10.1093/ps/82.9.1393
38. Kholodkovskaya VD, Barabanov AL. Using integral hematological indices to assess severity of endogenous toxicosis in chronic dermatoses. International Scientific and Practical Conference «World Science». 2015; 3(2): 69–72.
39. Maxwell MH, Hocking PM, Robertson GW. Differential leucocyte responses to various degrees of food restriction in broilers, turkeys and ducks. British Poultry Science. 1992; 33(1): 177–187. DOI:10.1080/00071669208417455
40. Nwaigwe CU, Ihedioha JI, Shoyinka SV, Nwaigwe CO. Evaluation of the hematological and clinical biochemical markers of stress in broiler chickens. Veterinary World. 2020; 13(10): 2294–2300. DOI:10.14202/vetworld.2020.2294-2300
41. Rushen J. Problems associated with the interpretation of physiological data in the assessment of animal welfare. Applied Animal Behaviour Science. 1991; 28: 381–386. DOI:10.1016/0168-1591(91)90170-3
42. Sierzega M, Lenart M, Rutkowska M, Surman M, Mytar B, Matyja A, Siedlar M, Kulig J. Preoperative Neutrophil-Lymphocyte and Lymphocyte-Monocyte Ratios Reflect Immune Cell Population Rearrangement in Resectable Pancreatic Cancer. Annals of Surgical Oncology. 2017; 24(3): 808–815. DOI:10.1245/s10434-016-5634-0.
43. Shimmura T, Azuma T, Eguchi Y, Uetake K, Tanaka T. Effects ofseparation of resources on behaviour, physical condition and production oflaying hens in furnished cages. British Poultry Science. 2009; 50: 39–46. DOI:10.1080/00071660802613260
44. Vits A, Weitzenburger D, Hamann H, Distl O. Production, egg quality,bone strength, claw length, and keel bone deformities of laying hens housed infurnished cages with different group sizes. Poultry Science. 2005; 84: 1511–1519. DOI:10.1093/ps/84.10.1511
45. Weimer SL, Wideman RF, Scanes CG, Mauromoustakos A, Christensen KD, Vizzier-Thaxton Y. An evaluation of methods for measuring stress in broiler chickens Poultry Science. 2018; 97(10): 3381–3389. DOI:10.3382/ps/pey204
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
53-64
Номер
Розділ
Статті