НОВІ ЗНАХІДКИ ЧУЖОРІДНИХ РОСЛИН-ЕРГАЗІОФІТІВ У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Давидов Д. А.

  • Д.А. Давидов
Ключові слова: адвентивні рослини, нові локалітети, лісостепова зона

Анотація

Стаття містить відомості про знахідки 25 чужорідних рослин-ергазіофітів на території Лівобережного Лісостепу України, які дичавіють з місць культивування. З них десять видів (Callistephus chinensis (L.) Nees, Iberis umbellata L., Lobularia maritima (L.) Desv., Ricinus communis L., Hemerocallis fulva (L.) L., Iris germanica L., Salvia sclarea L., Mirabilis jalapa L., Sorghum drummondii (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase і Viola sororia Willd.) уперше зафіксовані у здичавілому стані на цій території. Чотири види (Rudbeckia triloba L., Euphorbia marginata Pursh, Portulaca grandiflora Hook. і Solanum lycopersicum L.) уперше знайдені у Полтавській області, один (Solidago gigantea W.T. Aiton) – у Сумській області, два (Allium tuberosum Rottler ex Spreng. і Salvia sclarea L.) – у м. Харків та Харківській області. Поширення Amaranthus caudatus L. на Лівобережжі лісостепової зони України підтверджене гербарним зразком. Решта вісім видів (Allium schoenoprasum L., Calendula officinalis L., Heliopsis helianthoides (L.) Sweet, Symphyotrichum novae-angliae
(L.) G.L. Nesom, Dianthus barbatus L., Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart, Phlox paniculata L., Solanum tuberosum L. є малопоширеними. На основі аналізу хорологічних особливостей знайдених видів встановлено, що вісім з них мають північноамериканське походження, інші провідні регіональні хорологічні групи представлені видами зі Східної Азії (4), Південної Америки (3) та Європи (3). Переважна більшість виявлених чужорідних рослин
на території Лівобережного Лісостепу України (22 види) є ефемерофітами, лише три види (Heliopsis helianthoides, Phedimus spurius і Solidago gigantea) натуралізувалися у цьому регіоні і є стабільними компонентами флори. Два види (Hemerocallis fulva та Iris germanica) поширені спорадично у різних локалітетах, але представлені виключно вегетативними клонами, тому не вважаються поки що елементами спонтанної флори регіону.

Посилання

1. Бордзіловський ЄІ. Родина Liliaceae Hall. Флора УРСР. Т. 3. Ред. Котов МІ, Барбарич АІ. Київ: Видавництво АН УРСР. 1950. С. 61-266.
2. Бортняк НН, Войтюк ЮА, Голяченко ТВ, Любченко ВМ. Адвентивные растения и одичавшие интродуценты флоры Среднего Приднепровья. Бюллетень Главного ботанического сада. 1992;163:57-62.
3. Двирна ТС. Адвентивная фракция флоры Роменско-Полтавского геоботанического округа: анализ и конспект. Фиторазнообразие Восточной Европы. 2014;8(1):4-19.
4. Звягінцева КО. Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова. Український ботанічний журнал. 2013;70(6):772-775.
5. Чопик ВІ, Бортняк ММ, Войтюк ЮО, Погребенник ВП, Кучерява ЛФ та ін. Конспект флори Середнього Придніпровʼя. Судинні рослини. Ред. Чопик ВІ. Київ: Фітосоціоцентр. 1998. 140 с.
6. Шевера МВ, Орлов ОО, Волуца ОД, Кіш РЯ. Rudbeckia triloba (Asteraceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі України. Чорноморський ботанічний журнал. 2020;16(2):135-143. DOI: 10.32999/ksu1990-553X/2020-16-2-3
7. Шиндер ОІ. Спонтанна флора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). Повідомлення 3. Адвентивні види: Ергазіофіти. Інтродукція рослин. 2019;3:14-29.
8. Davydov DA, Gomlya LM. Floristic diversity of steppe territories near Poltava town (Ukraine). Biosystems Diversity. 2020;28(1):81-91. DOI: 10.15421/012012
9. Fritsch RM, Friesen N. Evolution, domestication and taxonomy. Allium crop science: Recent advances. Eds. Rabinowitch HD, Currah L. Wallingford: CAB International. 2002. P. 5-30.
10. Guo WY, van Kleunen M, Pierce S, Dawson W, Essl F et al. Domestic gardens play a dominant role in selecting alien species with adaptive strategies that facilitate naturalization. Global Ecology and Biogeography. 2019;28:628-639. DOI: 10.1111/geb.12882
11. iNaturalist. Available from https://www.inaturalist.org. Accessed 01.11.2020.
12. Lambdon PW, Pyšek P, Basnou C, Hejda M, Arianoutsou M et al. Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia. 2008;80:101-149.
13. Lazzaro L, Essl F, Lugliè A, Padedda BM, Pyšek P, Brundu G. Invasive alien plant impacts on human health and well-being. Invasive species and human health. Eds. Mazza G, Tricario E. Wallingford: CAB International. 2018. P. 16-33.
14. Protopopova VV, Shevera MV. Ergasiophytes of the Ukrainian flora. Biodiversity Research and Conservation. 2014;35:31-46. DOI: 10.2478/biorc-2014-0018
15. Pyšek P, Danihelka J, Sádlo J, Chrtek Jr. J, Chytrý M et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia. 2012;84:155-255.
16. Schroeder FG. Zur Klassifizierung der Antropochoren. Vegetatio. 1969;16(5-6):225-238.
17. Thellung A. Zur Terminologia der Adveuntive- und Ruderalflora. Allgemeine Botanische Zeitshrift. 1919;24-25:36-42.
18. Zvyagintseva KO. An annotated checklist of the urban flora of Kharkiv. Ed. Shevera MV. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University. 2015. 96 p.
Опубліковано
2020-12-30
Сторінки
14-23
Номер
Розділ
Статті