ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОНОРА МОНООКСИДУ КАРБОНУ (CORM-2) НА ШВИДКІСТЬ ЗГОРТАННЯ КРОВІ В УМОВАХ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ

Височанська М. В., Бесчасний С. П., Гасюк О. М.

  • М.В. Височанська
  • С.П. Бесчасний
  • O.M. Гасюк
Ключові слова: тромбоцити, донор монооксиду карбону, CORM-2, фази імунної відповіді

Анотація

Баланс між підтримкою рідкого стану та процесом тромбоутворення обумовлений активністю плазмових факторів та тромбоцитів. Тромбоцити, за умов пошкодження судин, спричиняють утворення тромбоцитарної пробки, вазоконстрикцію та у подальшому – беруть участь у відновленні тканин. Зниження активності згортальної функції тромбоцитів є актуальною проблемою, а пошук засобів – модуляторів активності тромбоцитів є перспективним напрямком дослідження. На увагу заслуговує використання сполук-газотрансмітерів для модулювання активності тромбоцитарної
ланки гемостазу. Зокрема, монооксид карбону (СО) також належить до цієї групи. СО у наднизьких концентраціях спричиняє різноманітні впливи на процеси апоптозу, стимулює Ca2+ залежні К-канали, змінює активність мітохондрій. Для дослідження впливу СО на швидкість згортання крові лабораторним мишам уводили сполуку-донор СО (CORM-2) окремо під час індуктивної та продуктивної фази імунної відповіді. Контроль динаміки
імунної відповіді здійснювали за показниками рівнів IgA, IgM та IgG. З’ясовано, що згортання крові під впливом CORM-2 (у дозі 20 мг/кг) посилювалося, особливо у період продуктивної фази. Наприкінці експерименту у кістковому мозку досліджуваних груп, яким уводився CORM-2, спостерігалося зниження відсоткового вмісту мегакаріобластів у загальній популяції попередників тромбоцитів. На цьому тлі було виявлено збільшений вміст мегакаріоцитів у групі, яка отримувала CORM-2 під час розвитку продуктивної фази імунної відповіді. У групі, якій уводили CORM-2 під час індуктивної фази, окрім збільшення рівня мегакаріоцитів спостерігалося збільшення рівня тромбоцитів. У групі, яка отримувала CORM-2 у цю фазу, також було зафіксовано переважання метамегакаріоцитів, зниження кількості тромбоцитів.

Посилання

1. Гасюк ОМ, Речицький ОН, Бесчасний СП. Активність мієлопероксидази лейкоцитів білих мишей за умови впливу спірокарбону. Теорія і практика сучасного природознавства: V Всеукр. наук, -практ. конф; 2011; Херсон, ПП Вишимирський B.C.; С.28–32.
2. Бесчасний С.П. Найдьонов М.М., Гасюк О.М. Реакція мастоцитів на перфузію серця розчином інтерферону. Природничий альманах. Біологічні науки: зб. наук. праць. 2015. № 22. С. 4-11.
3. Adach W, Olas B. The role of CORM-2 as a modulator of oxidative stress and hemostatic parameters of human plasma in vitro. PLoS One. 2017;12(9):e0184787
4. Bilban M, Bach FH, Otterbein SL, Ifedigbo E, d'Avila JC, Esterbauer H, Chin BY, Usheva A, Robson SC, Wagner O, Otterbein LE. Carbon monoxide orchestrates a protective response through PPARgamma. Immunity. 2006;24:601-610. DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2006.03.012
5. Brouard S, Otterbein LE, Anrather J, Tobiasch E, Bach FH, Choi AM, Soares MP. Carbon monoxide generated by heme oxygenase-1 suppresses endothelial cell apoptosis. J Exp Med. 2000;192(7):1015-1026. DOI: 10.1084/jem.192.7.1015
6. Balasubramanian A, MacIntyre NR, Henderson RJ, Jensen RL, Kinney G, Stringer WW & Porszasz J. Diffusing capacity of carbon monoxide in assessment of COPD. Chest. 2019;156(6):1111-1119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.06.035
7. Briggs C, et al. “ICSH Guideline for worldwide point of care testing in haematology with special reference to the complete blood count”. International journal of laboratory hematology. 2008;30.2:105-116.
8. Beschasnyi S, Hasiuk O. CO-Releasing Molecule (CORM-2) in the regulation of Ca2+ -dependent K+-permeability of erythrocyte. JMBS. 2020;5(2):166–171. DOI: https://doi.org/10.26693/jmbs05.02.166
9. Coburn RF, Blakemore WS, Forster RE. Endogenous carbon monoxide production in man. J Clin Invest.1964;42:1172-1178.
10. Juszczak Michał, et al. DNA damage and antioxidant properties of CORM-2 in normal and cancer cells. Scientific Reports. 2020;10.1: 1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-68948-6
11. Magierowska K, Magierowski M, Hubalewska Mazgaj M, Sliwowski Z, Ginter G. Carbon monoxide released from its pharmacological donor, tricarbonyldichlororuthenium (II) dimer, accelerates the healing of preexisting gastric ulcers. Br J Pharmacol. 2017;174(20):3654–3668. DOI: 10.1111/bph.13968.
12. Rose JJ, Wang L, Xu Q, Mc Tiernan CF, Shiva S. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management, and future directions of therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(5):596-606. DOI: 10.1164/rccm.201606-1275CI.
13. Ryter SW, Alam J, Choi AM. Heme oxygenase-1/carbon monoxide: from basic science to therapeutic applications. Physiol. Rev. 2006;86:583–650. DOI: 10.1152/physrev.00011.2005.
14. Sener A, Tran K, Deng JP, et al. Carbon monoxide releasing molecules inhibit cell death resulting from renal transplantation related stress. J. Urol. 2013;190: 772–778. DOI: 10.1016/j.juro.2012.12.020.
15. Sokolenko VL, Sokolenko SV. Manifestations of allostatic load in residents of radiation contaminated areas aged 18–24 years. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019;10(4):422-431. DOI: https://doi.org/10.15421/021963
16. Sokolenko VL, Sokolenko SV. Parameters of lipid and oxidative-antioxidant status in persons aged 18-23 from radiation-contaminated areas under conditions of moderate physical activity. Physical Education of Students. 2020;24(5):293-303. DOI: https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0506
17. Song AB, David J Kuter, Hanny Al‐Samkari. Characterization of the rate, predictors, and thrombotic complications of thrombocytosis in iron deficiency anemia. American Journal of Hematology. 2020;95.10:1180-1186.
18. Vo, Quyen T, Dennis F Thompson. A review and assessment of drug-induced thrombocytosis. Annals of Pharmacotherapy. 2019;53.5: 523-536.
Опубліковано
2020-12-30
Сторінки
6-13
Номер
Розділ
Статті