РАРИТЕТНИЙ ФІТОЦЕНОФОНД ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЄЛАНЕЦЬКИЙ СТЕП»

  • В. О. Конайкова
Ключові слова: Зелена книга, природний заповідник, степ, рідкісні угруповання.

Анотація

У зв'язку з впливами негативних факторів на фіоценози, сьогодні важливо охороняти не лише окремі види, а й забезпечувати ценотичну цілісність екосистем. Зелена книга України (далі ЗКУ), як форма науково обґрунтованої охорони рослинних угруповань, затверджує пeрелік рідкісного фітоценофонду. Тому для природо-охоронних об’єктів визначення складу рідкісних угруповань та моніторинг їхнього стану є важливим
напрямом роботи, що дозволяє встановити регіональні особливості території. В результаті негативного впливу багатьох факторів на рослинність, особливо руйнівним для степів є антропогенний, постає проблема збереження біорізноманіття.
Для цього необхідно забезпечувати охороною не лише рідкісні види, а й фітоценози. Тому для природохоронних установ важливо мати перелік рідкісних угруповань, що дає можливість відстежувати зміни рослинності. У природному заповіднику «Єланецький степ» фітоценотичний моніторинг був розпочатий у 1996 році. Дана стаття представлеяє результати продовження моніторингу степової рослинності природного заповідника. Для досліджуваної території вже визначений список формацій рідкісних фітоценозів, проте перелік асоціацій не зазначався в літературі. Узагальнивши
інформацію з літературних джерел та використовуючи власні дані, автором встановлено, що на сьогодні рідкісний фітоценофонд заповідника налічує 15 асоціацій з 6 формацій, включених до Зеленої книги України. Також описано структуру та флористичний склад угруповань, наведений перелік созофітів для кожної формації. Найбільш поширеними на території заповідника є асоціації Stipetum (capillatae) botriochloosum (ischaemi), Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae), Stipetum (capillatae) stiposum (lessingianae), Stipetum (lessingianae) festucosum (valesiacae), угруповання Stipetum
(tirsae) festucosum (valesiacae) трапляються вкрай рідко, зафіксовано лише два локалітети. Встановлено, що у порівнянні із вихідним станом збільшилася площа угруповань Stipeta lessingianae та Stipeta capillatae. Однак не було виявлено синтаксони Genisteta scythicae та Amygdalate nanae. Види Caragana scythica та Amygdalus nana трапляються в складі ковилових угруповань, однак не є ценозоформуючими.

Опубліковано
2020-01-16
Сторінки
95-102
Номер
Розділ
Статті