IMPATIENTETUM NOLI-TANGERE-PARVIFLORAE ASS. NOVA – НОВИЙ СИНТАКСОН РУДЕРАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ З ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • Д.А. Давидов
Ключові слова: класифікація рослинності, чужорідний вид, лісостепова зона

Анотація

Під час геоботанічного дослідження рудеральної рослинності Лівобережного Лісостепу України у 2017 і 2019 рр. у північній частині цього регіону в адміністративних межах Київського області автором були знайдені та описані цікаві угруповання із значною участю у трав’яному покриві двох видів роду Impatiens L. (Balsaminaceae) – аборигенного для помірної зони Голарктики I. noli-tangere L. і чужорідного для України I. parviflora DC. (батьківщина – Центральна Азія та Південний Сибір). В еколого-ценотичному аспекті вони приурочені до просік та периферійних добре зволожених ділянок в екотоні грабово-дубових, липово-дубових та вільхових лісів із світло-сірими дерново-опідзоленими ґрунтами. З огляду на відсутність інформації про такі фітоценози з інших регіонів вони були описані як новий для науки синтаксон Impatientetum noli-tangere-parviflorae Davydov ass. nova. Ця асоціація належить до союзу Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina & al. 1993, порядку Circaeo lutetianae-Stachyetalia sylvaticae Passarge 1967 nom. cons. prop. і класу Galio aparini-Urticetea dioicae Passarge ex Kopecký 1969 і є другою асоціацією вказаного союзу на території України. Від відомої вже асоціації Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972 новоописаний синтаксон відрізняється присутністю з високою постійністю Impatiens parviflora, а також помітно більшою участю таких рудеральних видів, як Chelidonium majus L., Galium aparine L. та Urtica dioica L. Асоціація Impatientetum noli-tangere-parviflorae відзначається високим загальним проєктивним покриттям травостою на усіх досліджених площах з помітним домінуванням обох видів роду Impatiens та відсутністю мохово-лишайникового ярусу. Скоріше за все, такі угруповання формуються на початкових стадіях проникнення діаспор I. parviflora у гігромезофільні фітоценози автохтонного типу з переважанням I. noli-tangere та будуть заміщені у ході майбутніх сукцесійних змін іншими ценозами рудеральної рослинності.

Посилання

1. Бурда РІ. Адвентивний вид Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae) у міських лісах Києва. Український ботанічний журнал. 2012;69(3):352-362.
2. Голівець МО. Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. I. Закономірності організації популяцій на еколого-ценотичному градієнті. Український ботанічний журнал. 2014;71(2):161-172.
3. Голівець МО. Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. IІ. Віталітетна структура популяцій та онтогенетична стратегія виду. Український ботанічний журнал. 2014;71(3):317-323.
4. Давидов ДА. Знахідки деяких чужорідних судинних рослин у Полтавській області. Природничий альманах (Біологічні науки). 2022;32:5-19. DOI: 10.32999/ksu2524-0838/2022-32-1
5. Дубина ДВ, Дзюба ТП, Ємельянова СМ, Багрікова НО, Борисова ОВ та ін. Продромус рослинності України. Ред. Дубина ДВ, Дзюба ТП. Київ: Наукова думка. 2019. 784 с.
6. Орлов ОО, Шевера МВ, Бронсков ОІ. Impatiens balfourii (Balsaminaceae) – новий адвентивний вид флори України. Український ботанічний журнал. 2014;71(1):45-49.
7. Adamowski W. Balsams on the offensive: the role of planting in the invasion of Impatiens species. Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management. Ed. by Tokarska-Guzik B, Brock JH, Brundu G et al. Leiden, Backhuys Publishers. 2008. P. 57-70.
8. Catteau E. Les ourlets intraforestiers eutrophiles et mésohygrophiles (Impatienti noli-tangere–Stachyion sylvaticae). Documents Phytosociologiques, ser. 3. 2014;1:134-149.
9. Hilbig W, Heinrich W, Niemann E. Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. Hercynia. 1972;9(3):229-270.
10. Koniakin SM, Gubar LM, Budzhak VV. Impatiens glandulifera (Balsaminaceae) in Ukraine: its current distribution, ecological and coenotic features. Environmental & Socio-economic Studies. 2022;10(4):46-58. DOI: 10.2478/environ-2022-0023
11. Novák P, Zukal D, Večeřa M, Píšťková K. Vegetation of oak-hornbeam, scree and ravine forests at lower altitudes in Transcarpathia, Western Ukraine. Tuexenia. 2017;37:47-63. DOI: 10.14471/2017.37.021
12. Onyshchenko VA. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine. Ed. by Mosyakin SL. Kyiv: Alterpres. 2009. 212 p.
13. Plants of the World Online (POWO). Available from: http://powo.science.kew.org
14. Roleček J, Tichý L, Zelený D, Chytrý M. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science. 2009;20(4):596-602. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
15. Shevchyk VL, Solomakha IV, Tymochko IY, Dvirna TS, Borsukevych LM, Iemelianova SM, Solomakha VA, Shevera MV. Impatiens glandulifera (Balsaminaceae) in Ukraine: history of distribution, ecological and coenotic peculiarities, and invasiveness. Thaiszia – Journal of Botany. 2022;32(2):151-178. DOI: 10.33542/TJB2022-2-04
16. Tichý L. JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science. 2002;13(3):451-453. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.x
17. Tokaryuk AI, Chorney II, Korzhan KV, Budzhak VV, Velychko MV, Protopopova VV, Shevera MV. The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine). Thaiszia – Journal of Botany. 2012;22(2):243-254.
18. Tüxen R, Brun-Hool J. Impatiens noli-tangere-Verlichtungsgesellschaften. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft. 1975;18:133-156.
19. Valdés B. Balsaminaceae. Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Available from: https://europlusmed.org/cdm_dataportal/taxon/8bfb2cac-11ee-47e6-8a51-c69e7497467b
Опубліковано
2023-07-02
Сторінки
5-13
Номер
Розділ
Статті