ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ КОРЕКЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

  • С.М. Коц
  • В.П. Коц
  • П.Г. Коваленко
Ключові слова: функціональна оцінка, серцево-судинна система, здоров’я дітей, регуляції діяльності серцево-судинної системи, показники гемодинаміки

Анотація

Метою роботи було визначити функціональний стан серцево-судинної системи дітей різного віку, визначити характер впливу комплексу дихально–рухових вправ та прийому перги на функціональний стан серцево-судинної системи. В досліджені прийняли участь школярі 8-16 років. Було використано антропометричні інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи, визначали фізіологічний індекс регуляції діяльності серцево-судинної системи – індекс Робінсона. Виявлено, що у досліджених школярів середнього та старшого шкільного віку відмічаються негативні показники рівня регуляції серцево-судинної системи – рівень нижче за середній.  Сильно виражене домінування симпатичної системи (наявне у 3,8%, 48,2%, 27,3% дітей різних вікових груп). При порівнянні груп можна відмітити, що показники функціонального стану серцево-судинної системи у групі середнього шкільного віку були найгірші.  Дослідження свідчить, що комплекс  із включенням дихально-рухових вправ та перги (спеціального продукту із пилку та меду) здійснює позитивні зміни на функціональний стан серцево-судинної системи. Достовірність різниці за показником систолічного артеріального тиску на початку дослідження та наприкінці виявлена у всіх вікових групах досліджуваних. За період дослідження  у всіх трьох групах спостерігається тенденція до покращення регуляції діяльності серцево-судинної системи. Встановлено, що відбулися позитивні зміни показників функціонального стану серцево-судинної системи у дітей різного віку. Результати прийнято до уваги для розробки оздоровчих та виховних програм відпочинку у таборі для покращення показників функціонального стану системи кровообігу, регуляції діяльності серцево-судинної системи, адаптаційних можливостей. Подальших досліджень компенсаторно-пристосувальних механізмів потребують діти, що проживають в умовах дії низькоінтенсивної постійної природньої радіації. З метою поліпшення функціонального стану респіраторної системи даних школярів, необхідне зниження впливу гіподинамії,  розробка та впровадження здоров’язберігаючих програм, технологій здоров’язбереження.

Посилання

1. Александров АА. Рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом возрасте. М.2012: 23–47.
2. Амосов НМ. Сердце и физические упражнения. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Здоров’я. 1985:60–67.
3. Дудіна ОО, Терещенко АВ. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018;2(60):49–57.
4. Єдинак Г, Галамандюк Л, Киселиця О, Балацька Л, Наконечний І, Мазур В. Фізіологічні особливості школярів пубертатного віку з хронічними захворюваннями. Журнал фізичного виховання і спорту. 2017;17(4):2462–2466.
5. Герасименко СЮ, Жигульова ЕО. Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров'я школярів. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. 2016;9:98-107.
6. Гозак СВ, Парац АМ, Єлізарова ОТ, Шумак ОВ, Філоненко ОО. Гігієнічне обгрунтування гранично допустимого навчального навантаження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України. 2017;3:203-249.
7. Грошева ЕЕ, Сабурцев СА, Сабурцев АИ, Мамонова СБ. Функциональные осо¬бенности сердечно-сосудистой системы учащихся 9 классов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015;4-2:200-205.
8. Кадигроб ДМ, Коц СМ, Коц ВП. (2020). Вивчення фізичної активності у cучасної молоді. Сучасні наукові інновації (частина І): матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 березня 2020, Київ, С. 5-6.
9. Коцур НІ. Моніторинг функціонального стану серцево-судинної системи у сучасних школярів. Львівський вісник післядипломної освіти. 2012;8(15):81-87.
10. Коц СМ, Коц ВП. (2015). Фізіологія людини: навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 307 с.
11. Коц СМ, Коц ВП. Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку. Альманах науки. 2019;11/1 (32):4-8.
12. Коц СМ, Коц ВП, Крат ЄС. Порівняння фізичної активності у студентів. Актуальні питання природничих наук: теоретичні та прикладні дослідження: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. 23 квітня, 2021. Київ, Україна. С 6-11.
13. Коц СМ, Коц ВП, Удовик ТГ. Адаптаційний потенціал сучасних дітей віком 10-11 років. Формування інноваційного потенціалу світової науки: збірник наукових праць «SCIENTIA» з матеріалами І Міжнародної науково-теоретичної конференції. (2), May 7, 2021. Тель Авів, Ізраїль: Європейська наукова платформа. С. 97-100.
14. Коц ВП, Коц СМ. Характеристика функціональних показників серцево-судинної системи організму дітей шкільного віку. Біологія та валеологія. 2016;18:125-134.
15. Коц СМ, Коц ВП, Коваленко ПГ. Влияние малых доз радиации. Problems and innovations in science: матеріали І Міжнародної конференції. 4 - 5 травня 2020. Великобританія, Лондон. C. 256-261.
16. Коц ВП, Коц СМ. Вплив на психофізіологічні показники дітей з високою тривожністю програми відпочинку ПЗОВ. Тенденції розвитку психології та педагогіки: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2016). С. 44-49.
17. Кузьменко И. Исследование сердечно-сосудистой системы школьников 13–14 лет. Слобожанский вестник науки и спорта. 2017;6(62):51-53.
18. Лещенко ЮО, Коц СМ, Коц ВП. До питання вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у школярів. Сьогодення біологічної науки: матеріали ІII Міжнародної наукової конференції. 15-16 листопада, 2019. Суми, Україна. С.47-50.
19. Мамешина МА. Состояние физического здоровья учащихся 7-8 классов общеобразовательной школы. Слобожанский науково-спортивный вісник. 2016;5(55): 47-52.
20. Моісеєнко РО. Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження. Современная педиатрия. 2009;2,85-91.
21. Сенаторова ГС, Гончар МО, Чайченко ТВ. Епідеміологічне дослідження серцево-судинної системи у школярів Харківської області (перший етап). Сучасна педіатрія. 2011; 6(40):87–90.
22. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2017 рік: колективна монографія (МОЗ України, Український ін-т стратегічних досліджень). (2018). Київ. C.103.
23. Строй ОА, Сліпачук ЛВ, Казакова ЛМ, Резніков ЮП. Оцінка адаптаційних можливостей школярів міста Києва з йододефіцитом Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016;(3):92-95.
24. Субота Н.П., Коц С.М. Валеологія. Xарків.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2005. 156с.
25. Заскалько ОМ, Коц ВП, Коц СМ. Рівень регуляції діяльності серцево-судинної системи у дітей. Харківський природничий форум: матеріали ІІ Міжнародної практичної конференції студентів, магістрантів. 18-20 квітня, 2019, Харків, Україна. Вип. 2, С. 29-31
26. Земляна КА, Коц ВП, Коц СМ. Дослідження адаптаційного потенціалу у школярів. Харківський природничий форум: матеріали ІІ Міжнародної практичної конференції студентів, магістрантів. 18-20 квітня, 2019, Харків, Україна. Вип. 2: С. 25-27.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
35-44
Номер
Розділ
Статті