ВИДОВИЙ СКЛАД МАКРОФІТІВ ТА ІХТІОФАУНИ ОЗ. МАРТИШІВ (КИЇВ, ОСОКОРКИ) ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МАЛОПОРУШЕНИХ ЗАПЛАВНИХ КОМПЛЕКСІВ

  • М.В. Причепа
  • М.С. Прокопук
  • Ю.О. Коваленко
Ключові слова: озеро Мартишів, макрофіти, іхтіофауна, біорізноманіття, трансформація середовища, середовище існування

Анотація

У статті розглянуто видовий склад макрофітів (вищі водяні рослини) та іхтіофауни оз. Мартишів (водойма Осокорківської заплави, екокоридору м. Києва). Проаналізовано особливості екологічного розподілу вищих водяних рослин у межах оз. Мартишів. Макрофіти представлені типовими лімнофільними (озерними) комплексами. Наявність різних груп макрофітів у межах озера вказує на низький рівень антропогенного навантаження та мало відрізняється від значень, характерних для масиву поверхневих вод у референційних умовах. Відзначено 22 види вищих водяних рослин. Найпоширеніші види-індикатори процесів заболочення: Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud., Typha angustifolia L. та Typha latifolia L. Серед досліджуваних рослин варто виокремити глечики жовті Nuphar lutea (L.) Smith, які на території Києва охороняються на підставі рішення Київської міської ради від 23.12.2004 року №880/2290.

У складі іхтіофауни оз. Мартишів виявлено 30 видів риб, які належали до 9 родин. У структурі іхтіоценозу за домінуючими екологічними групами за способом відкладання ікри та типом живлення були фітофіли (50%) та зообентофаги (50%) відповідно. За середовищем існування у водоймі домінували риби придонних та заростевих груп (43,3 та 33,3% відповідно). В іхтіофауні озера було виявлено 4 види (Rhodeus amarus (Bloch, 1782), Cobitis taenia (s.l.) Linnaeus, 1758, Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758), Aspius aspius Linnaeus, 1758.), які включені до списку Резолюції 6 Бернської конвенції, прийнятої для створення Смарагдової мережі. Крім того, був виявлений Carassius carassius Linnaeus, 1758., що включений до Червоної книги України, а також в’язь Leuciscus idus Linnaeus, 1758, якого буде внесено до нового видання Червоної книги України.

Результати досліджень ілюструють попередні дані щодо сучасного розподілу видів та біологічного різноманіття водних екосистем Осокорківської заплави. Наявність низки екологічних груп макрофітів створює низку оселищ, важливих для існування та розмноження риб. Збереження оз. Мартишів у мало трансформованому стані дає підстави для створення ландшафтного заказника.

Посилання

1. Бобров АА, Папченков ВГ, Щербаков АВ, Лисицына ЛИ, редакторы. Гидроботаника. Методология и методы. Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2003. 188 с.
2. Дідух ЯП, Альошкіна УМ. Біотопи м. Києва. Київ: Аграр Медіа Груп, 2012. 154 с.
3. Катанская ВМ. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР. Ленинград: Наука, 1981. 185 с.
4. Крыжановский СГ. Экологические группы рыб и закономерности их развития. Известия ТинРО. 1948, 27:4-114.
5. Кундієв ВА, Ситник ЮМ. Іхтіофауна водойм міської зони Києва. В: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: Тези І Міжнар. іхтіологічної наук-практ. конф; 2008; Канів. С. 98-100.
6. Мальцев ВІ, Карпова ГО, Зуб ЛМ. Визначення якості води методами біоіндикації. Київ: НЦЕБМ НАН України, ІНЕКО; 2011. 112 с.
7. Мовчан ЮВ. Риби України (визначник-довілник). Київ: Золоті ворота; 2011. 444 с.
8. Новицкий РА. К вопросу об инвазии чужеродных видов в фауну Днепровских водохранилищ. В: Чужеродные виды в Голарктике (БОРОК–2). Тез. докл. 2 Междунар. симп. по изучению инвазийных видов. Рыбинск: Борок, 2005. С. 35–36.
9. Павлов ДС, Касутян АО. Разнообразие рыб по характеру и способам питания (трофическая классификация рыб). Москва: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2002. 50 с.
10. Панасюк ІВ, Томільцева АІ, Скідан ВВ. та ін. Панасюк ІВ, редактор. Упорядкування водоохоронних зон міських водойм на основі екологічної оцінки якості вод. Київ: 2016. 94 с.
11. Полянська КВ, Парнікоза ІЮ. Наукове обґрунтування необхідності створення регіонального ландшафтного парку «Осокорки». Київ, 2012. 27с.
12. Причепа МВ, Гупало О.О, Абрамюк ІІ, Кофонов К. Основні принципи управління міськими водоймами для збереження та підвищення біорізноманіття. В: Захист та охорона біорізноманіття України» Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття Всеукраїнська науково-практична конференція; Серія: «Conservation Biology in Ukraine», 16 (3): Київ, Чернівці: друк. Арт; 2020. С. 275–278
13. Причепа МВ, Коваленко ЮО. Рибні господарства як осередки біологічного розмаїття. In: Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions: Collective monograph Lublinie: «Baltija Publishing»; 2020. P. 283–307. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-025-4-14
14. Романенко ОВ, Арсан ОМ, Кіпніс ЛС, Ситник ЮМ. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій. Київ: Наукова думка; 2015. 189 с.
15. Стан довкілля в Україні. Інформаційно-аналітичний огляд [Інтернет]. 2009 [цитовано 2021 бер. 03]. Доступно на: http://www.ecobank.org.ua/GovSystem/EnvironmentState/Reviews/Pages/2009/Ecology_Ukraine_2009_2kv.aspx
16. Худіяш ЮМ, Причепа МВ, Потрохов ОС. та ін. Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни. Рибогосподарська наука України. 2020;1(54):28-43. DOI:10.15407/fsu2020.01.
17. International plant names index [Інтернет]. 2020 [цитовано 2021 бер. 07]. Доступно на: https://www.ipni.org
18. Romanenko VD, Liashenko AV, Afanasyev S A., Zorina Sakharova Ye. Ye. Biological Indication of Ecological Status of the Water Bodies within Kiev City Boundaries. Hydrobiological Journal. 2010;46(4):3–24. DOI: 10.1615/HydrobJ.v46.i4.10
Опубліковано
2021-06-30
Сторінки
97-108
Номер
Розділ
Статті