Титульний аркуш, зміст

  • Природничий Альманах

Анотація

Природничий альманах (біологічні науки). Збірник наукових праць. Випуск 29. - Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2020. – 88 с.
ISSN 2524-0838, E ISSN 2706-9133
DOI: 10.32999/ksu2524-0838
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23952-13792 ПР,
видане 26.04.2019 року.
Друковане наукове видання включене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301, додаток 7).
Затверджено відповідно до рішення Вченої ради Херсонського державного університету (протокол від
21.12.2020 р., № 7).

Опубліковано
2020-12-30
Номер
Розділ
Статті