ФАУНА CHIRONOMIDAE (INSECTA, DIPTERA) ПОНИЗЗЯ ДНІПРА. ЧАСТИНА 1: ПІДРОДИНА TANYPODINAE

Шевченко І. В.

  • І.В. Шевченко
Ключові слова: двокрилі комахи, личинки, фауна, макрозообентос, пониззя Дніпра, Chironomidae, Tanypodinae

Анотація

Робота є першою частиною з серії статей, покликаних всесторонньо описати сучасний стан хірономідофауни пониззя Дніпра на основі багаторічних досліджень личинкових форм даної групи двокрилих комах, широко представленої у водоймах та водотоках цієї гирлової області. На основі актуальних досліджень у роботі описано видовий склад личинок двокрилих комах підродини Tanypodinae (Diptera, Chironomidae), представлених у донній фауні різнотипних водних об’єктів пониззя Дніпра. Дослідження проведено на 18 водотоках та водоймах, розташованих у дельті та придельтовій ділянці Дніпра. Для дельти було досліджено наступні водні об’єкти: основне русло Дніпра, ріка Вірьовчина, Херсон-Білозерський (рукав Кошова, озера Рогозувате, Безмен, Чичкувате, Стебліївський лиман), Кардашинський (протока Чайка, протока у озеро Кругле, протока Гадючка, озеро Кругле, Кардашинський лиман), Великий Потьомкінський (озера Закітне та Назарове-Погоріле) та Голопристанський (озеро Лягушаче) плавневі масиви. Для придельтової ділянки досліджено основне русло Дніпра, протоку Козак та Сабецький лиман. На основі отриманих даних надано характеристику для кожного з видів Tanypodinae, що включає в себе поширеність, сезонність, показники кількісного розвитку, абіотичні фактори та види вищої водної рослинності, притаманні місцям виявлення личинок, ареал. Визначено масові та слабко поширені види підродини Tanypodinae, описано характер їх розподілу по водних об’єктах. Визначено індекси трапляння личинок даних видів у бентосних пробах. Проведено порівняння індексів для окремих водних об’єктів, груп водних об’єктів (руслова система Дніпра, протоки, ріка Вірьовчина, придельтова ділянка та заплавні масиви дельти) та водотоків і водойм в цілому. Відзначено видовий склад личинок Tanypodinae антропогенно забруднених ділянок пониззя Дніпра, зокрема його відмінності для водотоків та водойм.

Посилання

1. Алексенко ТЛ, Овечко СВ, Мінаєва ГМ, Самойленко ЛМ, Кучерява АМ. Класифікація плавневих водойм пониззя Дніпра за біологічними показниками. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2010; 43(2): 3-6
2. Баранов ВО. Попередній анотований список комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) України. Українська ентомофауністика [Інтернет]. 2011 [цитовано 2020 жов. 15]; 2(1): 7-24. Доступно на: https://sites.google.com/site/ukrentfau/contents-1/contents-2010-ukrainska-entomofaunistyka/pdfs-of-papers/2_1_2_Baranov_UKRENTFAU2.pdf
3. Гільман ВЛ. Типові водойми пониззя Дніпра. Наукові читання присвячені 90-річчю Національної академії наук України. 2008; 1: 8-11.
4. Костяницын МН. Гидрология устьевой области Днепра и Ю. Буга. Москва: Гидрометеоиздат; 1964. 336 с.
5. Мінаєва ГМ, Коржов ЄІ. Фітопланктон антропогенно забрудненої річки. Природничий альманах. 2019; 26: 111-121. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2019-26-11
6. Мороз ТГ. Макрозообентос лиманов и низовьев рек Северо-Западного Причерноморья. Київ: Наукова думка; 1993. 188 с.
7. Оліварі ГА. Бентос дельти Дніпра. Пониззя Дніпра, його біологічні і гідрохімічні особливості. 1958; 34: 180-197
8. Цалолихин СЯ, редактор. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 4. Двукрылые насекомые. Санкт-Петербург: Наука; 2000. 997 с.
9. Орлова-Гудім КС, Шевченко ІВ. Досвід використання гідробіологічних методів для моніторингових досліджень об’єктів природно-заповідного фонду. В: Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Тваринний світ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні»; 2020 Бер. 27; Київ. Чернівці: Друк Арт, 2020. C. 158-162
10. Панкратова ВЯ. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и Tanypodinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Ленинград: Наука; 1977. 154 с.
11. Романенко ВД, редактор. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. Київ: ЛОГОС; 2006. 408 с.
12. Самойлов ИВ. Устья рек. Москва: Географиздат; 1952. 525 с.
13. Тимченко ВМ, Алексенко ТЛ, редактори. Екологічний стан урбанізованих заплавних водойм. Стебліївський лиман. Херсон: Херсонська гідробіологічна станція НАН України; 2011. 48 с.
14. Шевченко ІВ. Личинки двокрилих комах у структурі макрозообентосу пониззя Дніпра. Природничий альманах. 2018; 25: 89-99.
15. Шевченко ІВ. Личинки роду Chaoborus (Insecta, Diptera) водойм та водотоків пониззя Дніпра. Природничий альманах. 2019; 26: 207-214. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2019-26-19
16. Шевченко ІВ. Рекомендації щодо визначення видового складу личинок двокрилих комах родини Chironomidae пониззя Дніпра. Наукові читання, присвячені Дню науки. Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону. 2015; 8: 54-58.
17. Cranston P. Chiro Key [Інтернет]. 2010 [цитовано 2020 вер. 30]. Доступно на: http://chirokey.skullisland.info/
18. Korzhov YeI, Kucheriava AM. Peculiarities of External Water Exchange Impact on Hydrochemical Regime of the Floodland Water Bodies of the Lower Dnieper Section. Hydrobiological Journal. 2018; 54(6): 104-113. DOI: 10.1615/HydrobJ.v54.i6.90
Опубліковано
2020-12-30
Сторінки
73-87
Номер
Розділ
Статті