ЗАСМІЧЕННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ВИДАМИ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН

  • Р.П. Мельник
  • Т.О. Бойко
  • І.І. Карташова
  • М.Я. Захарова
Ключові слова: агрофітоценоз, адвентивні види рослин, засміченість полів

Анотація

У статті наводяться результати досліджень щодо забур’яненості посівів адвентивними видами агрофітоценозів фермерських господарств в Доманівському районі Миколаївської області  та Скадовському районі  Херсонської області (Україна) на різних типах ґрунтів. Доманівський район знаходиться в північно-західній частині Миколаївської області (Україна). Більша частина району (південь і захід) лежить у межах Причорноморської низовини. Північна та східна частина району, де розміщенні дослідні поля – відроги Подільської височини. Скадовський район розташований на півдні Херсонської області. Входить до степової зони півдня України і є рівниною.  Здійснено маршрутне обстеження 8 полів загальною площею 260 га.  Складений флористичний список. Він представлений 30 видами, які відносяться до 28 родів, 10 родин, 7 порядків. Перше місце в родинному спектрі досліджених агрофітоценозів займає родина Asteraceae (10 видів, або 33,3 %), що є характерним для більшості флор помірної частини всієї Голарктики. Родина Brassicaceae з 8 видами (26,6 %) займає 2 місце. Родина Poaceae налічує всього 4 види (13,3 %) і займає третє місце в дослідженій флорі, що відповідає особливостям зональних родинних спектрів. Проведений міграційний аналіз показав перевагу давньосередземноморських видів за первинним типом ареалу і археофітів за часом заносу.  За фітоценотичною приуроченістю досліджені види адвентивних рослин агрофітоценозів мають належати до класу Stellarietea mediae R.Tx., Lohmeyer & Preising in R.Tx. ex von Rochow 1951. Найбільш поширеними і злісними бур'янами просапних культур (соняшник) на досліджених агрофітоценозах є 5 видів (Ambrosia arthemisifolia, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crusgalli,  Iva xanthiifolia, Xanthium albinum) 6 видів зернових культур (ячмінь озимий) (Descurainia Sophia, Centaurea cyanus, Papaver rhoeas, Raphanus raphanistrum. Sonchus arvensis, S. oleraceus) та 4 види бахчієвих культур (кавун) (Conyza canadensis, Cenchrus longispinus, Portulaca oleracea, Tribulus terrestris Setaria viridis).

Посилання

1. Арєшніков БА, Гончаренко МП, Костюковський МГ, та ін. Захист зернових культур від популяції шкідників, хвороб та бур’янів при інтенсивних технологіях. Ред. Арєшнікова БА. Київ: Урожай. 1992. 224 с.
2. Багрікова НО, Борисова ОВ, Борсукевич ЛМ, Винокуров ДС, Гапон СВ, Гапон ЮВ, та ін. Продромус рослинності України. Ред. Дубина ДВ, Дзюба ТП. Київ: Наукова думка. 2019. 783 с.
3. Багрікова НО. Бур'яново-польова рослинність Криму (формування та структура) [автореферат]. Ялта. 2012. 39 с.
4. Васильєва-Немерцалова ТВ. Синантропна флора припортових міст північно-західного Причорномор`я і шляхи її розвитку [автореферат]. Київ. 1996. 22 с.
5. Крицька ЛІ. Аналіз флори степів та вапнякових відслонень Правобережного злакового степу. Укр. ботан. журн. 1985;42(2):1–5.
6. Мельник РП. Урбанофлора Миколаєва [автореферат]. Ялта. 2001. 19 с.
7. Мойсієнко ІІ. Урбанофлора Херсона [автореферат]. Ялта. 1999. 19 с.
8. Мойсієнко ІІ. Флора Північного Причорномор’я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) [автореферат]. Київ. 2011. 35 с.
9. Протопопова ВВ., Мосякін СЛ., Шевера МВ. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. Київ. 2002. 32 с.
10. Протопопова ВВ., Мосякін СЛ., Шевера МВ. та ін. Інвазійні рослини у флорі Північного Причорномор’я. Київ: Фітосоціоцентр. 2009. 56 с.
11. Протопопова ВВ. Синантропная флора Украины и пути её развития. Київ: Наук. думка. 1991. 200 с.
12. Соломаха ВА. Синтаксономія рослинності України. Київ: Фітосоціоцентр. 2008. 296 с.
13. Толмачев АИ. Богатство флор как объект сравнительного изучения. Вестн. Ленингр. ун-та. Отд. Биол. 1970; 2(9): 72–83.
14. Толмачев АИ. Введение в географию растений. Ленинград: Изд-во ЛГУ. 1974. 244 с.
15. Kornaś J. A geographical-historical classification of synantropic plants. Mater. Zakl. Fitosoc. Stos. UW. 1968. 25: 33–41.
16. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. Warszawa : Wydawnicnwo Naukowe PWN. 2002. 668 s.
17. Lambdon P., Pyšek. P., Basnou С. Alien flora of Europe : species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia. 2008. 80: 101–149.
18. Mosyakin SL., Fedoronchuk MM. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev. 1999. 346 p.
19. Mucina L. & all. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. 2016. 19: 3–264.
20. Регіональний інформаційний портал «Побужжя». Доманівський район. [цитовано 2020 Черв 01] Режим доступу: http://regportal.mk.ua/domanivka/2314-sotsialno-ekonomichnyi-portret-domanivskoho-raionu.
21. Херсонська обласна державна адміністрація. Скадовський район. [цитовано 2020 Черв 01]. Режим доступу: http://khoda.gov.ua/rajonna-ta-miska-vlada/skadovskij-rajon.
Опубліковано
2020-07-15
Сторінки
66-74
Номер
Розділ
Статті