Збірник наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 «Біологія»  

Редактори

Головний редактор – Зав’ялов Володимир Петрович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).

Заступники головного редактора:

Гасюк О.М., к.б.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).

Бесчасний С.П., к.б.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).

Члени редакційної колегії:

 1. Босенко Анатолій Іванович, к.б.н., професор (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна);
 2. Гайдай Микола Іванович, к.м.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);
 3. Головченко Ігор Валентинович, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);
 4. Карпець Юрій Вікторович, к.б.н., професор (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна);
 5. Ковальчук Лариса Євгенівна, д.м.н., професор (Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна);
 6. Коробейнікова Леся Григорівна, д.б.н., доцент (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна);
 7. Мойсієнко Іван Іванович, д.б.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);
 8. Сараненко Інна Іванівна, к.б.н., доцент (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);
 9. Сидорович Марина Михайлівна, д.п.н., професор (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);
 10. Ткаченко Галина Михайлівна, габілітований доктор, професор (Поморська академія, Слупск, Польща);
 11. Уваєва Олена Іванівна, д.б.н., доцент (Житомирський державний університет імені І.Франка, Житомир, Україна);
 12. Чернозуб Андрій Анатолійович, д.б.н., професор (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна);
 13. Чмієловська-Бар Ягна, доктор, асистент професора (Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща);
 14. Шкуропат Анастасія Вікторівна, к.б.н. (Херсонський державний університет, Херсон, Україна);
 15. Янчій Роман Іванович, д.б.н., професор (Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Київ, Україна);

Відповідальний секретар – Орлова Катерина Сергіївна – викладач (Херсонський державний університет, Херсон, Україна).

Матеріали можна надсилати на адресу:

Кафедра біології людини та імунології,

Херсонський державний університет,

вул. Університетська, 27, місто Херсон, Україна, 73000

Електронна скринька:  PryrodnychyiAlmanakh@gmail.com

Телефон відповідального секретаря  +380957910593