Вимоги до публікацій

Область застосування журналу

Природничий альманах видається мінімум 2 рази на рік. Статті приймаються українською і англійською мовами. У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень в галузі біологічних наук.

Політика публікації

Природничий альманах – належить до  журналів відкритого доступу – усі опубліковані статті є у вільному доступі.

 Процес подання та рецензування

 1. Подання
 2. Попередній контроль

           2.1. Перевірка сфери застосування

           2.2. Перевірка на плагіат

           2.3. Попередня перевірка мови та технічний контроль

 1. Рецензування

          3.1. Головний редактор

          3.2. Редактор

          3.3. Рецензент

 1. Публікація

          4.1. Технічний контроль   

          4.2. Публікація 

        Подання

Усі рукописи необхідно надсилати в електронному вигляді через онлайн-систему журналу за адресою http://na.kspu.edu/index.php/na/information/authors або надіслати електронною поштою на               e-mail: PryrodnychyiAlmanakh@gmail.com; 

Додатково до редакції необхідно направити сканований варіант згоди про оприлюднення публікації. Для цього роздрукуйте PDF бланк угоди, заповніть його та відскануйте. Отриману копію надішліть електронною поштою.

 Стаття приймається до рецензування якщо:

 • вона не була опублікована,
 • вона не розглядається для публікації одночасно в інших журналах,
 • вона не надсилалась для публікації в інших місцях (якщо надсилалася, вказати в коментарях пояснення для редактора).

Автори повинні засвідчити, що ні стаття, ні її основний зміст не опубліковані або подані для публікації в іншому журналі.

Після подання статті автори не можуть бути додані або видалені.

 Рецензування

 Під час першої перевірки технічні редактори журналу можуть повернути статтю  з наступних причин:

 • Рукопис не підготовлений у форматі, наведеному на веб-сайті журналу;
 • Порядок та формат прізвищ авторів у статті не узгоджується з тими, які містяться в угоді про авторські права;
 • Автори не виконали вимог рецензентів або не надали необхідних документів своєчасно,

Процес експертної оцінки передбачає подвійне сліпе рецензування, тобто автори та резензенти залишаються анонімними. Статті можуть бути відхилені без експертної оцінки головним редактором, якщо вони не відповідають інструкціям для авторів або якщо їх тема не відповідає тематиці журналу. Після прийняття статті  до публікації, тобто після рекомендації рецензента і по завершеню редагування, зміни до статті не вносяться.

Плагіат

Використання чужих ідей чи слів в оригінальному вигляді або трохи змінених без належного цитування вважається плагіатом і не буде опубліковане. Повторне використання раніше опублікованих слів автора, із цитатами чи без них, вважається самоплагіатом. Всі отримані статті перевіряються програмним забезпеченням Unicheck®.

 

Підготовка статті

Статті, які не відповідають шаблону, не будуть розглянуті для публікації.

Типи статей для публікації:

Оригінальні повні та короткі статті, а також огляди, дискусійні статті, рецензії на статті та нові видання, наукову хроніку.

Титульна частина

Титульна частина повинна містити (за порядком):

 • номер УДК у лівому верхньому куті,
 • прізвище та ініціали авторів статті у правій стороні на абзац нижче,
 • повну назву статті великими літерами напівжирним 14-м розміром шрифту , вирівняну по центру,
 • назву установи, місто та країну вирівняні по центру.

Анотація та ключові слова

Анотація статті повинна містити стислий огляд всієї статті автора, розміром від 1800 символів разом з пробілами.  Анотація та ключові слова пишуться курсивом.

Стиль і формат

Стаття повинна бути оформлена наступним чином:

 • поля сторінки 2 см з усіх сторін,
 • інтервал міжрядковий 1,0,
 • шрифт Times New Roman
 • розмір шрифту 12,
 • заголовки виділенні – напівжирним шрифтом.

Символи, одиниці та скорочення

Якщо використовуються такі символи, як ×, μ, η або ν, їх слід додати за допомогою меню символів. У меню символів повинні використовуватися символи градусів (°), а не літера o або цифра 0. Потрібно використовувати символи множення (×), а не літеру x. Проміжки повинні бути вставлені між числами та одиницями (наприклад, 3 кг) і між числами та математичними символами (+, -, ×, =, <,>), але не між числами та відсотковими символами (наприклад, 45%). Будь ласка, використовуйте одиниці СI. Усі абревіатури та абревіатури слід наводити при першому згадуванні. Будь-які латинські терміни, такі як in vitro або in situ слід виділяти курсивом.

Таблиці та рисунки

Усі ілюстрації (фотографії, рисунки, графіки тощо), за винятком таблиць, повинні бути позначені "Рисунок" і мають бути подані як в статті, так і окремими файлами.

Усі таблиці та рисунки повинні мати підпис та / або легенду та бути пронумерованими (наприклад, таблиця 1, рисунок 2), якщо лише одна таблиця або рисунок в статті, в цьому випадку вона повинна бути позначена "Таблиця" або "Рисунок" без нумерації. Заголовки повинні бути написані у складі речення (наприклад, макроскопічний вигляд зразків.). Шрифт, який був використаний при позначенні рисунків, повинен бути TimesNewRoman, 12-й кегль.

Усі таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані послідовно, по мірі згадування в тексті. Самі таблиці та рисунки повинні бути вказані лише після посилань, а не в середині тексту.

Розширення зображень не повинне бути менше 118 пікселів/см. Зображення повинні бути у форматі jpeg. Графіки та діаграми повинні бути намальовані лінією від 0,5 до 1 точки. Скановані або скопійовані графіки та діаграми не приймаються.

Фігури та діаграми повинні бути подані у форматі, який редагується (тобто технічний персонал повинен мати можливість їх змінювати). Отже, якщо програма, з якою намальовано фігуру, має опцію «зберегти як», необхідно зберегти як * .ai або * .pdf. Якщо опція «зберегти як» не включає ці розширення, фігуру необхідно скопіювати та вставляти в порожній документ Microsoft Word як редагований об’єкт. Він не повинен бути вставлений як файл зображення (tiff, jpeg або eps), якщо це не фотографія.

Таблиці та рисунки не повинні перевищувати 16 × 20 см і повинні бути не менше 8 см в ширину. Для всіх таблиць використовуйте функцію "Створити таблицю" Word. Будь ласка, не дублюйте інформацію, яка вже представлена ​​на рисунках.

Література

Оформлюється відповідно до стандарту Vancouver. Література розміщується в кінці роботи.

Якщо публікація має DOI, то його необхідно вказати за прикладом:

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6): 869-75. DOI: 10.1161/01.ATV.0000223900.67024.15

У випадку застосування україномовної літератури, наприкінці статті вказують транслітерацію та в дужках вказують мову.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.