ДО ВИВЧЕННЯ ВИЩИХ СУДИННИХ РОСЛИН І ЛИШАЙНИКІВ КАРДАШИНСЬКОГО БОЛОТА В МЕЖАХ НПП «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ»

Дзеркаль В. М., Наумович Г. О., Пономарьова А. А.

  • В.М. Дзеркаль
  • Г.О. Наумович
  • A.A. Пономарьова
Ключові слова: болото, вид, созофіти, національний природний парк

Анотація

Кардашинське болото є найбільшим болотом не лише на території Херсонщини, а й усієї степової зони України. За результатами дослідження частини Кардашинського болота, яка у 2015 році увійшла до складу національного природного парку «Нижньодніпровський» і розташована у Херсонській області між с. Кохани Голопристанського та с. Солонці Олешківського районів відмічено зростання 214 видів судинних рослин, які належать до 194 родів та 83 родин. Провідними родинами флори є: Asteraceae (31 вид), Cyperaceae (19), Poaceae (15), Lamiaceae (10), Fabaceae (9),
Brassicaceae (8), Rosaceae (9), Caryophyllaceae (8). Видів уключених до Червоної книги України на досліджуваній території нами не виявлено. Серед регіонально рідкісних видів вімічено зростання: Alnus glutinosa, Quercus robur, Dryopteris carthusiana, Fraxinus excelsior, Nymphaea alba, Carex lаsiocarpa. Основу рослинного покриву складають: на болотах -Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Iris pseudacorus L., Frangula alnus Mill., Typha angustifolia L., Urtica dioica L., Tephroseris palustris (L.) Rchb., Carex elata All., Carex pseudocyperus L., Hottonia palustris L. Poa bulbosa L.; на луках - Plantago major L., Alsine media (L.) Vill., Cerastium glutinosum Fries, Lathyrus palustris L.; Poa bulbosa, Poa palustris L., Carex acuta L., Carex acutiformis Ehrh., Melilotus albus Medik., Trifolium arvense L., Glechoma hederacea L. Juncus effusus L., та у водоймах - Lemna minor L., Lemna trisulca
L., Nymphaea alba L., Nuphar lutea (L.) Sm., Myriophyllum sp. Ліхенобіота представлена переважно епіфітами на корі Salix sp. та Populus alba. На корі Populus alba представлені типові для даної місцевості види Xanthoria parietina, Amandinea punctata, Scholiciosporum chlorococcum, Physcea adscendens, Physcia tenella. Також, зазначаємо, що серед пріоритетних напрямів розвитку об’єктів природно-заповідного фонду є можливість розширення територій. Одним із таких об’єктів, який з часом може бути включений до меж НПП «Нижньодніпровський», є проектований ботанічний заказник загальнодержавного значення «Кардашинське болото». Частина території вже входить до складу господарської зони НПП «Нижньодніпровський».

Посилання

1. Захарова МЯ, Мойсієнко ІІ. Приуроченість рідкісних видів природніх лісів на нижньодніпровських пісках. Чорноморський ботанічний журнал. 2016; 2 (12): 207–214.
2. Лавренко ЄМ, Ізвєкова ЗТ. До вивчення ланд¬шафтів і стратиграфії Кардашинського болота в межах низу Дніпра. Четвертинний період. Київ, 1936 (11):3–14.
3. Леонтьєва ТО. До питання створення нового ландшафтного заказника місцевого значення «Кардашинські болота». Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону. 2018;(11):15–20.
4. Перелік резервованих цінних для заповідання природних територій та об’єктів в межах Херсонської області. Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 341 від 21.05.2014.
5. Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області. Херсон: Видавничий Дім «Гельветика», 2020. 166 с. DOI: 10.32782/978-966-992-049-2/1-166
6. Указ Президента України від 24 листопада 2015 року № 657/2015 «Про створення національного природного парку «Нижньодніпровський».
7. Червоний список Херсонської області. Рішення обласної ради скликання №893 від 13.11.2013. Херсон, 2013. 350 с.
8. Чинкина ТБ. Ботанический заказник местного значения «Кардашинские болота». Фальцфейнівські читання : збірник наук. праць. Херсон : «Терра», 2001. С. 204–206.
9. Mosyakin SL, Fedoronchuk MM. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. K., 2009. 346 с.
Опубліковано
2020-12-30
Сторінки
24-29
Номер
Розділ
Статті